Πόρτες Θησαυροφυλακίου

Οι πόρτες θησαυροφυλακίων χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, ανάλογα με το πάχος της θωράκισής τους:

  1. Θύρες σε διάσταση 1000mm X 2000mm με πάχος θωράκισης 200mm που ανήκουν στην κατηγορία EURO GRADE VII
  2. Θύρες σε διάσταση 1000mm X 2000mm με πάχος θωράκισης 140mm που ανήκουν στην κατηγορία EURO GRADE VI

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και τον οπλισμό των τοιχίων των θησαυροφυλακίων, είτε κατασκευάζονται με μπετόν και ειδικό οπλισμό, είτε με κατασκευές ειδικών ενισχυμένων panels (Διαιρούμενα θησαυροφυλάκια).