Χρηματοκιβώτια Ξενοδοχείου

Τα χρηματοκιβώτια ξενοδοχείου κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την εταιρεία Phoenix.